Túi Cói Bán Nguyệt Họa Tiết Thêu (đặt hàng)

  • Túi cói đan có dạng hình bán nguyệt, đáy rộng
  • Miệng túi sử dụng dây kéo để khóa lại
  • Rất thích hợp mang đi chơi, dạo biển
  • Là một trong những sản phẩm hoàn hảo duy nhất, túi cói được đan 100% bằng tay
  • Trang trí họa tiết được thêu bằng dây ruy băng và chỉ thô

Call Now